Методика дослідження комунікативних установок-II (Міку-II) - методика психологічної діагностики, що застосовується для вивчення провідних і допоміжних комунікативних установок, а також ряду особистісних якостей, частково характеризують рівень розвитку соціального інтелекту тестованого.

Виявлена посредствам даної методики структура комунікативних установок тестованого, дозволяє судити про його соціальної та професійної адаптивності, рівні особистісної зрілості, ступеня і формах конфліктності, співвідношенні раціонального та емоційного почав, а також прогнозувати успішність в тих чи інших видах професійної діяльності (особливо, менеджерських і соціальних напрямках).

Розроблено два варіанти стомлений матеріалу Міку-II, адаптовані для російськомовної та україномовної соціокультурного середовища з урахуванням мовних та ментальних відмінностей.

Звіт про результати тестування містить:

  • цифрову і графічну інтерпретацію показників за шкалами;
  • інформацію про провідну і допоміжної комунікативних установках тестованого;
  • розгорнуте текстовий опис комунікативних установок, а також прогноз поведінки тестованого в різних соціальних ситуаціях, пов'язаних зі спілкуванням.

Тест містить 60 тверджень.

Час тестування не обмежена, але, як правило, становить близько 15 хвилин.