Тест управлінського потенціалу використовується для:

  • професійного відбору та атестації керівників
  • експрес-діагностики рівня розвитку соціально-психологічних і
    інтелектуальних якостей.

Завдяки гнучкій системі оцінювання та інтерпретації отриманих результатів, методика дозволяє проводити рейтингове тестування для формування кадрового резерву як всередині окремого підприємства (організації), так і серед великих вибірок.

Топ-менеджер представляє собою методику (систему-пакет), сформовану на основі стандартизованих психологічних тестів, які позитивно зарекомендували себе при профвідбору управлінців середньої та вищої ланки.

Всі результати тестування розташовуються в діапазоні від -20 до +20. Даний діапазон ділиться
на 5 частин, кожній з яких відповідає певний рівень вираженості досліджуваного фактора, блоку якостей і загального показника профсоответствія. Звіт про результати тестування поряд з інтерпретацією показників за шкалами містить Інтегральний бал профсоответствія з висновками для профвідбору або атестації.

Топ-менеджер складається з 4 субтестів (розділів). Перші три субтеста являють собою психологічні опитувальники, четвертий субтест містить дві групи завдань для визначення рівня розвитку вербального і невербального інтелекту оптанта.

Всі дослідження розраховане орієнтовно на 40 хвилин.