Тест психологічної структури особистості, це універсальний багатофакторний опитувальник, в основу якого покладено 16-ти факторний особистісний опитувальник - Р.Кеттелла.

Він дозволяє відтворити психологічний профіль особистості, застосовується в якості самостійної тестової методики для визначення стабільних і ситуативних психологічних особливостей особистості.

А також з його допомогою, Ви можете з'ясувати функціонально-психологічний стан і достовірне прогнозування поведінки людини в різних життєвих ситуаціях.

У яких випадках можна застосовувати:

  • при проведенні комплексної психологічної діагностики
  • профорієнтаційного консультування
  • атестації
  • оптимізації і розстановки персоналу.

Тестування проводиться за комп'ютером, обробка результатів і генерування графічно-текстового звіту виробляються автоматично.

Звіт про результати тестування містить:

  • графічну інтерпретацію результатів за шкалами, яка візуалізує профіль особистості
  • опис кожного досліджуваного фактора, відповідного певної шкалою
  • текстову інтерпретацію кількісних показників за шкалами
  • діаграму структури професійних схильностей
  • прогноз соціально-психологічної схильності до різних професійних видів діяльності.

Опитувальник містить 187 питань і тверджень.

Час тестування не обмежена, але в середньому становить близько 40 хвилин.