Методика дослідження командних ролей, що застосовується для вивчення провідних і допоміжних командних ролей. А також ряду особистісних якостей, частково характеризують рівень розвитку його соціального інтелекту.

Ефективність використання обумовлена тим, що в процесі побудови команди неодмінно слід включати в неї людей, особистісні характеристики, яких охоплюють діапазон якостей, необхідних для того, щоб все командні ролі могли
бути реалізовані.

використовується:

  • при проведенні організаційного консалтингу та кадрового аудиту
  • оптимізації розстановки персоналу
  • перевірці групової згуртованості
  • командоутворення.

Звіт про результати тестування містить:

  • цифрову і графічну інтерпретацію показників за шкалами
  • інформацію про ступінь вираженості провідних і допоміжних ролей
  • розгорнуте текстовий опис командних ролей
  • прогноз поведінки тестованого в різних соціальних ситуаціях, пов'язаних з роботою в команді.

Тест містить 56 тверджень.

Час тестування не обмежена, але, як правило, становить близько 15 хвилин.