структура інтелекту

Тест на структуру інтелекту, це тестова методика, яка використовується для визначення загального рівня розвитку.

А також аналізує структуру інтелекту і специфіку мислення.

Всі дослідження розраховане орієнтовно на 90 хвилин.

Результати містять: співвідношення розвитку вербального, математичного та техніко - конструктивного інтелекту. Додатково можна побачити, що превалює теоретичний або практичний тип мислення.  


Карта мотиваторів

Методика дослідження мотиваційних чинників, застосовується для:

 • профвідбору та профконсультацій
 • формування кадрового резерву
 • індивідуального проектування кар'єри
 • управління мотивацією працівників в організації
 • для вивчення структури мотиваційної сфери особистості в цілому.

Результати, отримані за цими показниками, роблять більш завершеним портрет особистості, задають загальний вектор і, відповідно, дозволяють надавати більш ефективне стимулюючий вплив на працівника в процесі трудової мотивації.

Звіт про результати тестування містить:

 • цифрову і графічну інтерпретацію показників за шкалами
 • доступну інтерпретацію показників, що не вимагає додаткового розшифровки психолога
 • інформацію про ступінь вираженості тих чи інших стимулюючих факторів у структурі мотивації.

Час тестування не обмежена, але в середньому становить близько 20 хвилин.


структура особистості

Тест психологічної структури особистості, це універсальний багатофакторний опитувальник, в основу якого покладено 16-ти факторний особистісний опитувальник - Р.Кеттелла.

Він дозволяє відтворити психологічний профіль особистості, застосовується в якості самостійної тестової методики для визначення стабільних і ситуативних психологічних особливостей особистості.

А також з його допомогою, Ви можете з'ясувати функціонально-психологічний стан і достовірне прогнозування поведінки людини в різних життєвих ситуаціях.

У яких випадках можна застосовувати:

 • при проведенні комплексної психологічної діагностики
 • профорієнтаційного консультування
 • атестації
 • оптимізації і розстановки персоналу.

Тестування проводиться за комп'ютером, обробка результатів і генерування графічно-текстового звіту виробляються автоматично.

Звіт про результати тестування містить:

 • графічну інтерпретацію результатів за шкалами, яка візуалізує профіль особистості
 • опис кожного досліджуваного фактора, відповідного певної шкалою
 • текстову інтерпретацію кількісних показників за шкалами
 • діаграму структури професійних схильностей
 • прогноз соціально-психологічної схильності до різних професійних видів діяльності.

Опитувальник містить 187 питань і тверджень.

Час тестування не обмежена, але в середньому становить близько 40 хвилин.


командні ролі

Методика дослідження командних ролей, що застосовується для вивчення провідних і допоміжних командних ролей. А також ряду особистісних якостей, частково характеризують рівень розвитку його соціального інтелекту.

Ефективність використання обумовлена тим, що в процесі побудови команди неодмінно слід включати в неї людей, особистісні характеристики, яких охоплюють діапазон якостей, необхідних для того, щоб все командні ролі могли
бути реалізовані.

використовується:

 • при проведенні організаційного консалтингу та кадрового аудиту
 • оптимізації розстановки персоналу
 • перевірці групової згуртованості
 • командоутворення.

Звіт про результати тестування містить:

 • цифрову і графічну інтерпретацію показників за шкалами
 • інформацію про ступінь вираженості провідних і допоміжних ролей
 • розгорнуте текстовий опис командних ролей
 • прогноз поведінки тестованого в різних соціальних ситуаціях, пов'язаних з роботою в команді.

Тест містить 56 тверджень.

Час тестування не обмежена, але, як правило, становить близько 15 хвилин.


управлінський потенціал

Тест управлінського потенціалу використовується для:

 • професійного відбору та атестації керівників
 • експрес-діагностики рівня розвитку соціально-психологічних і
  інтелектуальних якостей.

Завдяки гнучкій системі оцінювання та інтерпретації отриманих результатів, методика дозволяє проводити рейтингове тестування для формування кадрового резерву як всередині окремого підприємства (організації), так і серед великих вибірок.

Топ-менеджер представляє собою методику (систему-пакет), сформовану на основі стандартизованих психологічних тестів, які позитивно зарекомендували себе при профвідбору управлінців середньої та вищої ланки.

Всі результати тестування розташовуються в діапазоні від -20 до +20. Даний діапазон ділиться
на 5 частин, кожній з яких відповідає певний рівень вираженості досліджуваного фактора, блоку якостей і загального показника профсоответствія. Звіт про результати тестування поряд з інтерпретацією показників за шкалами містить Інтегральний бал профсоответствія з висновками для профвідбору або атестації.

Топ-менеджер складається з 4 субтестів (розділів). Перші три субтеста являють собою психологічні опитувальники, четвертий субтест містить дві групи завдань для визначення рівня розвитку вербального і невербального інтелекту оптанта.

Всі дослідження розраховане орієнтовно на 40 хвилин.


комунікативні установки

Методика дослідження комунікативних установок-II (Міку-II) - методика психологічної діагностики, що застосовується для вивчення провідних і допоміжних комунікативних установок, а також ряду особистісних якостей, частково характеризують рівень розвитку соціального інтелекту тестованого.

Виявлена посредствам даної методики структура комунікативних установок тестованого, дозволяє судити про його соціальної та професійної адаптивності, рівні особистісної зрілості, ступеня і формах конфліктності, співвідношенні раціонального та емоційного почав, а також прогнозувати успішність в тих чи інших видах професійної діяльності (особливо, менеджерських і соціальних напрямках).

Розроблено два варіанти стомлений матеріалу Міку-II, адаптовані для російськомовної та україномовної соціокультурного середовища з урахуванням мовних та ментальних відмінностей.

Звіт про результати тестування містить:

 • цифрову і графічну інтерпретацію показників за шкалами;
 • інформацію про провідну і допоміжної комунікативних установках тестованого;
 • розгорнуте текстовий опис комунікативних установок, а також прогноз поведінки тестованого в різних соціальних ситуаціях, пов'язаних зі спілкуванням.

Тест містить 60 тверджень.

Час тестування не обмежена, але, як правило, становить близько 15 хвилин.